Agtâ Dumágat Umíray

Agtâ Dumágat Umíray ang tawag sa wika ng grupong Dumágat na matatagpuan sa lalawigan ng Quezon, partikular sa mga bayan ng Burdeos, General Nakar, Mauban, Panukulan, Polillo, at Real. 

Karamihan sa mga Dumágat ay nakapagsasalita ng Umíray o Umírey, bagaman may ilan nang komunidad na hindi na halos nagsasalita nitó, tulad sa Barangay Lubayat sa bayan ng Real na pawang matatandang Dumágat na lámang ang nakapagsasalita ng kanilang katutubong wika. Mas pinipili na ring gamítin ng karamihan ang wikang Tagálog na lingua franca sa lalawigan. Natututuhan na rin ng kabataan, lalo na iyong mga nakapag-aaral, ang Filipíno at Inglés na mga wikang panturo sa paaralan.

1. Pangalan ng Wika Agtâ Dumágat Umíray
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Dumágat Umíray, Umírey
3. Pangkat na gumagamit ng wika Dumagat
4. Sigla ng Wika Tiyak na nanganganib (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Northern Luzon, Northern Cordilleran, Northeast Luzon, Northern
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 7,122 (NCIP 2014 Rehiyon IV-A)
8. Lokasyon Burdeos, General Nakar, Mauban, Panukulan, Polillo, at Real sa Quezon; Tanay, Rizal
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon