Agtâ Irigá

Agtâ Irigá ang tawag sa wika ng grupong Agtâ Irigá na naninirahan sa barangay ng Murocbusok, Niño Jesus, Perpetual Help, San Ramon, Santiago, Santa Isabel, San Nicolas, Santo Domingo, Santa Teresita, San Pedro, at San Vicente sa Lungsod Iriga, Camarines Sur.

Iilan na lámang sa mga Agtâ Irigá ang nananatiling monolingguwal. Bukod sa wikang Agtâ Irigá, nakauunawa at nakapagsasalita rin ang karamihan sa mga katutubo ng Rinkonáda, Bíkol, at Agtâ Irayá. Dagdag pa sa mga wikang ito ang Filipíno at Inglés na natututuhan ng mga kabataan lalo na iyong mga nása paaralan.

1. Pangalan ng Wika Agtâ Irigá
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Agta, Mount Iriga Negrito, San Ramon Inagta
3. Pangkat na gumagamit ng wika Agtâ
4. Sigla ng Wika Tiyak na nanganganib (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Bikol, Inland
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon Humigit-kumulang sa 10,000 (KWF 2015)
8. Lokasyon Barangay San Ramon, Santiago, Sta. Isabel, San Nicolas, Sto. Domingo, Perpetual Help, Sta. Teresita, Murocbusok, Niño Jesus, San Pedro, at San Vicente sa lungsod ng Iriga, Camarines Sur
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon