Agutaynë́n

Agutaynë́n ang tawag sa wika ng mga katutubong Agutaynen na naninirahan sa lalawigan ng Palawan, partikular sa isla ng Agutaya; sa mga barangay ng Dagman, Osmeña, at San Jose de Oro sa bayan ng Araceli; sa Barangay Jose Rizal sa bayan ng Aborlan; sa mga barangay ng Narra, San Nicolas, at Sandoval sa bayan ng Roxas; sa mga barangay ng Kemdeng, New Agutaya, at San Isidro sa bayan ng San Vicente; at sa mga bayan ng Taytay, Linacapan, at Brooke’s Point. 

Bukod sa kanilang katutubong wika, marunong rin ang mga Agutaynë́n ng wikang Tagálog na lingua franca sa lalawigan. Natututo rin silá ng Filipíno at Inglés mula sa paaralan.

1. Pangalan ng Wika Agutaynë́n
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Agutaynon
3. Pangkat na gumagamit ng wika Agutaynë́n
4. Sigla ng Wika Ligtas
5. Klasipikasyon Kalamianic
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 16,602 (NSO 2010 R-IV-B)
8. Lokasyon Agutaya, Araceli, Aborlan, Roxas, New Agutaya, San Vicente, Brooke’s Point, Taytay, Linacapan sa Palawan
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon