Ayta Ambalá

Ang Áyta Ambalá ay ang wika ng mga katutubong Áyta Ambalá na naninirahan sa Barangay Bayanbayanan, Tubo-tubo, at Payangan sa bayan ng Dinalupihan, Bataan; sa Barangay Tipo, Mabiga, at Bamban sa bayan ng Hermosa, Bataan; sa Lungsod Olongapo, Zambales; at mga bayan ng Castillejos at San Marcelino, Zambales.

 

Áyta Ambalá ang unang wikang natututuhan ng mga katutubong Áyta Ambalá, kasunod ang Ilokáno at Sambál na karaniwan niláng naririnig sa mga kalapít na grupo at mga dayo sa kanilang lugar. Natututuhan din nilá ang Filipino na wikang panturo sa kanilang mga paaralan.

 

*datos mula sa isinagawang dokumentasyon ng KWF noong 2018

1. Pangalan ng Wika Áyta Ambalá
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Ambalá Sambal
3. Pangkat na gumagamit ng wika Ayta Ambalá
4. Sigla ng Wika Tiyak na Nanganganib (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Central Luzon, Sambalic
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 833 (NSO 2010 R-III) 125 –Naugsol, Subic, Zambales (LEF 2018)
8. Lokasyon Dinalupihan at Hermosa sa Bataan; Subic, San Marcelino, at Castillejos sa Zambales
9. Sistema ng Pagsulat Latin-based/Alpabeto
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon