Ayta Kadí

Áyta Kadí ang tawag sa wika ng grupong Áyta Kadí na na­ninirahan sa mga bayan ng Alabat, Catanauan, at Lopez sa lalawigan ng Quezon; at sa Barangay Putingkahoy sa bayan ng Rosario sa lalawigan ng Batangas.

Dahil Tagálog ang lingua franca sa Quezon, ito rin ang wi­kang mas ginagamit ng mga Áyta Kadí kaysa sa kanilang katutu­bong wika. Sa katunayan, karamihan sa kabataang Áyta Kadí ay hindi na natuto ng kanilang wika at sa halip ay nakagisnan na ang paggamit ng wikang Tagálog kasabay ng Filipíno at Inglés na ginagamit na wikang panturo sa paaralan.

1. Pangalan ng Wika Ayta Kadí
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Wala
3. Pangkat na gumagamit ng wika Ayta Kadí
4. Sigla ng Wika Tiyak na Nanganganib
5. Klasipikasyon Northern Luzon
6. Mga kilalang wikain (dialects) Katabaga
7. Populasyon 966 (NCIP Profile 2014)
8. Lokasyon Alabat, Lopez, Catanauan sa Quezon; Rosario, Batangas
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon