Bángon Mangyán

Ang Bángon Mangyán ay ang wika ng katutubong Bángon Mangyán na matatagpuan sa paligid ng Ilog Binagaw sa Bongabong at sa mga nakapalibot na bundok sa bayan ng Bongabong, Bansud, at Gloria sa Oriental Mindoro. 

Bángon Mangyán ang unang wikang natututuhan ng mga batàng Bángon Mangyán dahil ito ang wika sa kanilang tahanan. Ito rin ang wikang ginagamit sa loob ng komunidad hanggang sa lumaki silá at matuto ng wikang Tagálog sa labas ng komunidad at Filipíno at Inglés na mga wikang panturo sa paaralan.

1. Pangalan ng Wika Bángon Mangyán
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names)
3. Pangkat na gumagamit ng wika Bangon Mangyán
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, South Mangyan
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 1,752 (NSO 2010R-IV-B)
8. Lokasyon mga bayan ng Bongabong, Bansud, at Gloria sa Oriental Mindoro
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon