Búhid Mangyán

Ang Búhid Mangyán ay ang wika ng mga Búhid Mangyán na naninirahan sa mga bayan ng Bansud at Bongabong, ilang bahagi ng Roxas, at ilang bahagi ng Mansalay sa Oriental Mindoro; at sa mga bayan ng San Jose at Rizal sa Occidental Mindoro. Kilalá rin ang mga Búhid Mangyán sa tawag na Búhid, Búkid, o Búkil. 

Maliban sa kanilang katutubong wika, matatas din sa wikang Tagálog ang mga Búhid Mangyán dahil ito ang rehiyonal na wika sa lugar. Iyong mga nakapag-aaral ay marunong din ng wikang Filipíno at Inglés na mga wikang panturo sa paaralan.

Ayon sa mga grupo, pinakamalapit sa kanilang wika ang Hanunóo Mangyán dahil sa lahat ng wikang Mangyán, ito ang pinakanauunawaan nilá.

1. Pangalan ng Wika Búhid Mangyán
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Bukid, Bukil
3. Pangkat na gumagamit ng wika Búhid Mangyán
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, South Mangyan, Buhid-Tawbuid
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 8,566-Or. Mindoro (KWF LEF 2018/2017 census CADC30) 3,723 - Occ. Mindoro
8. Lokasyon mga bayan ng Bulalacao, Gloria, Bansud, Bongabong, Mansalay, at Roxas sa Oriental Mindoro; San Jose at Rizal sa Occidental Mindoro
9. Sistema ng Pagsulat Katutubong Paraan ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon