Gubatnón Mangyán

Gubatnón Mangyán ang parehong tawag ng mga katutubong Gubatnón Mangyán sa kanilang sarili at sa wikang kanilang sinasalita. Matatagpuan silá sa bayan ng Magsaysay sa lalawigan ng Occidental Mindoro. 

 

Tagálog ang lingua franca sa lalawigan ng Mindoro kayâ ito ang pangalawang wikang natututuhan ng mga Gubatnón Mangyán. Ang wikang ito rin ang ginagamit niláng wika sa pakikisalamuha sa mga hindi Gubatnón Mangyán. Ginagamit naman na wikang panturo ang Filipíno at Inglés sa mga paaralan bagaman hindi lahat ay nakakapagsalita ng Inglés at tanging ang mga nakapag-aral lang ang marunong nitó.*

 

*datos mula sa isinagawang dokumentasyon ng KWF noong 2017

1. Pangalan ng Wika Gubatnón Mangyan
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names)
3. Pangkat na gumagamit ng wika Gubatnón Mangyan
4. Sigla ng Wika Tiyak na nanganganib (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, South Mangyan
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 1,270 (KWF 2017)
8. Lokasyon Sityo Pugo, Brgy. Gapasin at Sityo Malutoc, Brgy. Purnaga, Magsaysay, Occidental Mindoro
9. Sistema ng Pagsulat Katutubong paraan ng pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon