Hamtikánon

Hamtikánon ang tawag sa wika ng grupong Áti na naninirahan sa lalawigan ng Antique, partikular sa Barangay Tina sa bayan ng Hamtic at sa mga bayan ng Valderama at Laua-an. Hamtikánon ang unang wikang natututuhan ng mga batang Hamtikanon sa loob ng kanilang komunidad hanggang sa sila’y makapag-aral at matuto ng Filipíno at Inglés sa paaralan. Sa paaralan din, kung hindi man sa komunidad, natututuhan ng mga Áti ang wikang Kinaráy-a na lingua franca sa lugar. 
1. Pangalan ng Wika Hamtikánon
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Wala
3. Pangkat na gumagamit ng wika Ati
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Bisayan
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 99% ng populasyon ng Brgy. Tina, Hamtik, Antique (NSO 2010)
8. Lokasyon Bayan ng Hamtic, may mangilan-ngilan ding nagsasalita sa bayan ng Valderama at Lawaan, lalawigan ng Antique
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon