Higaúnon

Higaúnon ang tawag sa wika ng grupong Higaúnon—isa sa pitóng pangunahing grupo sa lalawigan ng Bukidnon—na matatagpuan sa bayan ng Impasug-ong, Cabanglasan, at Malaybalay sa Bukidnon; sa Lungsod ng Iligan, Lanao del Norte; at sa lalawigan ng Agusan del Sur, Agusan del Norte, at Misamis Oriental.

1. Pangalan ng Wika Higaúnon
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Hinigaunon
3. Pangkat na gumagamit ng wika Higaúnon
4. Sigla ng Wika Ligtas
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Manobo, Higaunon
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 67 pamilya (LEF 2018/Impagsug-ong, Bukidnon) 310,807 (NSO 2010 Rehiyon X)
8. Lokasyon (CADT 054-AGMIHICU) Brgy. Hagpa at Brgy Kalabugao, Lungsod Impasug-ong; Brgy. San Luis, Lungsod Malitbog, Cabanglasan, at Malaybalay, Bukidnon; Agusan del Norte, Misamis Oriental; Iligan, Lanao del Norte.
9. Sistema ng Pagsulat Latin-based/Alpabeto
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon