Ibalóy

Ibalóy ang tawag sa wika ng grupong Ibalóy na naninirahan sa timog-silangang bahagi ng lalawigan ng Benguet, partikular sa mga bayan ng Kabayan, Bokod, Sablan, Tublay, La Trinidad, Tuba, Itogon; Katimugang Kapangan; at Atok. Kilalá rin ang grupo sa pangalang Ibadóy, Inibalóy, Benguet-Igorot, at Igodór. 

Ginagamit din ng mga katutubong Ibalóy ang lingua franca sa rehiyon, ang wikang Ilokáno, at ang Filipíno, at Inglés na natututuhan nilá mula sa paaralan at sa eksposyur sa midya.

1. Pangalan ng Wika Ibalóy
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Ibaloi, Ibadoy, Inibaloi, Igodor
3. Pangkat na gumagamit ng wika Ibalóy
4. Sigla ng Wika Di-ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Northern Luzon, Meso-Cordilleran, South-Central Cordilleran, Southern Cordilleran, West Southern Cordilleran, Nuclear Southern Cordilleran
6. Mga kilalang wikain (dialects) Kabayan, Bokod, Daklan
7. Populasyon 145,010 (NSO 2010 CAR) 3,147 (2018 State of Barangay Governance Report) Brgy. Bineng, La Trinidad at Brgy. Tublay Central, Tublay, Benguet / LEF 2018)
8. Lokasyon Lungsod Baguio; at mga bayan ng Atok, Bokod, Kabayan, Kapangan, La Trinidad, Tublay, Tuba, Sablan, at Itogon sa lalawigan ng Benguet; at Kayapa, Nueva Vizcaya
9. Sistema ng Pagsulat Titik / Alpabetong Romano
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon