Ifugáw

Ang Ifugáw ay ang pangkalahatang tawag sa wika ng mga grupong Ifugáw na naninirahan sa lalawigan ng Ifugao at ilang nakapaligid na lalawigan gaya ng La Union, Isabela, at Quirino. May apat na kilalang wikain sa lalawigan ng Ifugao,  ito ang Ifugaw Tuwali, Ifugáw Amganád, Ifugáw Bátad, at Ifugáw Mayawyáw.

Ang Ifugáw Tuwali ang isa sa mga varayti ng Ifugáw na maraming bilang ang nagsasalita sa lalawigan.  Ang mga tagapagsalita nito ay matatagpuan sa mga bayan ng Kiangan, Hingyon, Hungduan, at ilang bahagi ng Lamut, Asipulo, Lagawe, at Banaue.

Sinasalita naman ang Ifugáw Amganád sa baryo ng Amganad na may limang kilometro ang layò mula sa bayan ng Banaue. Sina­salita rin ito sa ilang bahagi ng bayan ng Hungduan, Ifugao.

Ang Ifugáw Bátad ay tinatawag ring Ifugáw Ayangan o Ifugáw Ducligan, ang varayting ito ay sinasalita sa ilang barangay sa bayan ng May­aoyao, Hungduan, Banaue, Kiangan, at Lagawe.

Tinatáyang may isang libong Ifugáw ang nagsasalita ng varayting Ifugáw Mayawyáw sa ilang barangay ng Mayaoyao; gayundin sa si­langang Banaue; Aguinaldo; Sityo Humalpop; sa Mompolia sa Hingyon; sa timog Lamut; at sa ilang bahagi ng Asipulo. Kilalá rin ang varayting Ifugáw Mayawyáw sa tawag na Ayangan, at tinatawag rin ng mga katutubo ang kanilang sarili na Imayawyáw.

Wikang Ifugáw ang unang wikang natututuhan ng mga katutubong Ifugáw sa kanilang tahanan. Ito rin ang wikang ginagamit sa paaralan, kasáma ng Filipíno at Inglés, at ang wikang sinasalita sa komunidad. Sa rehiyon ay sinasalita naman ang wikang Ilokáno na natutuhan na rin ng mga katutubong Ifugáw.

1. Pangalan ng Wika Ifugáw
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Amganád, Batad, Mayawyaw o Ayangan, Tuwali
3. Pangkat na gumagamit ng wika Ifugáw
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Northern Luzon, Meso Cordilleran, Nuclear Cordilleran
6. Mga kilalang wikain (dialects) Ifugáw Amganád, Ifugáw Batad, at Ifugáw Mayawyaw o Ayangan Ifugáw Tuwali
7. Populasyon 226,265 (NSO 2010 CAR, R-I, R-II)
8. Lokasyon Ifugao, La Union, Isabela, Quirino
9. Sistema ng Pagsulat Titik/Alpabetong Romano
10. Iba pang talâ Wala

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon