Iní

Iní ang tawag sa wika ng mga Romblománon sa bayan ng Romblon, San Agustin, Magdiwang, San Fernando, at Cajidiocan sa lalawigan ng Romblon; at sa ilang bahagi ng Oriental Mindoro. Kilalá rin ang wikang ito sa tawag na Romblománon, Tiyad Iní, Basi, Niromblon, o Sibuyanon. 

Bukod sa wikang Iní, marunong din ang mga Romblománon ng ibang wika. Ang mga Romblománon sa isla ng Sibuyan ay karaniwang nakaiintindi at nakapagsasalita ng Aklánon, Hiligaynón, at Tagálog. Ang wikang Filipíno at Inglés naman ay natututuhan nilá sa eskuwelahan at sa pamamagitan ng eksposyur sa midya.

1. Pangalan ng Wika Ini
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Romblomanon, Iya
3. Pangkat na gumagamit ng wika Romblomanon
4. Sigla ng Wika Ligtas
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Bisayan, Ini
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 120,633 (LEF 2018 / 2015 Census, Rehiyon IVB)
8. Lokasyon mga bayan ng San Agustin, Romblon, Magdiwang,Cajidiocan, San Fernando, lalawigan ng Romblon
9. Sistema ng Pagsulat Latin-based/Alpabeto
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon