Irayá Mangyán

Irayá Mangyán ang wikang sinasalita ng mga katutubong Irayá Mangyán na naninirahan sa mga bayan ng Puerto Galera, San Teodoro, at Baco sa Oriental Mindoro. May ilan ding naninirahan sa ilang bahagi ng Occidental Mindoro partikular sa mga bayan ng Abra de Ilog, Paluan, Mamburao, at Santa Cruz. 

Bukod sa kanilang katutubong wika, marunong din ng Tagálog ang karamihan sa mga Irayá. Sa katunayan, maraming batàng Irayá Mangyán ang Tagálog ang wikang sinasalita sa halip na wikang Irayá Mangyán. Ito ay dahil marami na sa kanila ang namumuhay kasáma ng mga Tagálog sa kapatagan o di kayâ’y araw-araw na nakikisalamuha sa mga ito.

Ang Filipíno at Inglés naman ay itinuturo sa paaralan mula elementarya bílang asignatura subalit marami pa rin sa mga Irayá ang hindi nakakapagsalita ng mga wikang ito. Samantala, pawang ang matatandang nása edad 60 pataas na lámang ang nananatiling monolingguwal na Irayá Mangyán.

1. Pangalan ng Wika Irayá Mangyán
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Irayá
3. Pangkat na gumagamit ng wika Irayá Mangyán
4. Sigla ng Wika Di-ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon North Mangyan
6. Mga kilalang wikain (dialects) Abra de Ilog, Alag-Bako, Pagbahan, Paluan- Calavite, Pambuhan, at Santa Cruz
7. Populasyon 26, 822 (NSO 2010 R-IV-B)
8. Lokasyon Puerto Galera, San Teodoro, at Baco, Oriental Mindoro; Abra de Ilog, Paluan, Mamburao, at Sta. Cruz, Occidental Mindoro
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon