Kalagán

Kalagán ang tawag ng mga katutubong Kalagán na naninirahan sa Sirawan, Lungsod Davao; Lungsod Digos; mga bayan ng Hagonoy at Santa Cruz sa lalawigan ng Davao del Sur; Lungsod Panabo, Lungsod Tagum, at bayan ng San Isidro sa lalawigan ng Davao del Norte; Lungsod Mati, mga bayan ng Banaybanay at Lupon sa lalawigan ng Davao Oriental; at sa mga bayan ng Maco at Pantukan sa lalawigan ng Compostela Valley. Pinakamalaki ang bílang ng grupo sa Sirawan, Davao del Sur; sa paligid ng Tagum, Davao del Norte; Mati, Davao Oriental; at sa Compostela Valley. 

Ang mga matatandang Kalagán ay patuloy sa paggamit ng kanilang katutubong wika lalo na iyong mga walang pagkakataóng makasalamuha ang ibang grupong naninirahan sa kanilang lugar. Ang mga mas batàng henerasyon naman, na madalas nakikisalamuha sa ibang grupo kung kayâ hindi maiwasang matutuhan nilá ang wika ng lahat o alinman sa mga grupong ito, ay nakapagsasalita ng Hiligaynón, Filipíno, at Inglés.

1. Pangalan ng Wika Kalagán
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Kaagan, Kinalagan
3. Pangkat na gumagamit ng wika Kalagán
4. Sigla ng Wika Di-ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Mansakan, Western
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 62,997 (NSO 2010 R-XI)
8. Lokasyon Sirawan, Lungsod Davao; Lungsod Digos; at mga bayan ng Hagonoy at Sta. Cruz sa lalawigan ng Davao del Sur; Lungsod Panabo, Lungsod Tagum, at bayan ng San Isidro sa lalawigan ng Davao del Norte; Lungsod Mati, bayan ng Banaybanay, at Lupon sa lalawigan ng Davao Oriental; at sa bayan ng Maco at Pantukan sa lalawigan ng Compostela Valley
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon