Kankanáëy

Kankanáëy ang tawag sa wikang sinasalita ng grupong Kankanáëy sa lalawigan ng Mountain Province, partikular sa mga bayan ng Bauko, Besao, Sabangan, Sagada, at Tadian; at sa mga bayan ng Bakun, Buguias, Kibungan, at Mankayan sa lalawigan ng Benguet. May mangilan-ngilan ding nagsa­salita ng wikang ito sa mga lalawigan ng Aurora, Ilocos Sur, La Union, Nueva Ecija, Pangasinan, Quirino, at Zambales. Kilalá rin ang grupong ito sa tawag na Kankanáëy Apláy.

Bukod sa kanilang katutubong wika, nakaiintindi at na­kapagsasalita rin ang mga Kankanáëy ng wikang Ilokáno na lingua franca sa rehiyon. Marami rin sa kanila ang marunong ng Filipíno at Inglés dalá ng impluwensiya ng edukasyon, pakikisalamuha sa mga dayo, at eksposyur sa midya.

1. Pangalan ng Wika Kankanáëy
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Northern Kankanaëy
Kankanay
Igorot
Applai/Aplay
3. Pangkat na gumagamit ng wika Kankanaëy, Aplay
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Northern Luzon, Meso Cordilleran, South- Central Cordilleran, Central Cordilleran
6. Mga kilalang wikain (dialects) Northern Kankanaëy
7. Populasyon 77,936 (2015 PSA Tadian, Bauko, Sabangan, Besao, Sagada, Mt. Province / LEF 2018 ) 386,452 (NSO 2010 CAR, R-I, R-II, R-III)
8. Lokasyon Bauko, Besao, Sabangan, Sagada, at Tadian sa Mountain Province; Bakun, Bugias, Mankayan, at Kibungan sa Benguet
9. Sistema ng Pagsulat Titik/Alpabetong Romano
10. Iba pang talâ Wala

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon