Kapampángan

Ang Kapampángan ay isa sa mga pangunahing wika sa Pili­pinas na sinasalita ng mga Kapampángan sa lalawigan ng Pampanga. Sinasalita rin ito sa Lungsod Tarlac at mga bayan ng Bamban, Capas, at Concepcion sa lalawigan ng Tarlac; sa bayan ng Cabiao sa Nueva Ecija; at sa mga bayan ng Dinalu­pihan at Hermosa sa Bataan. Tinatawag rin ng mga tagalabas ang wikang ito sa mga pangalang Pampánggo, Pampángan, at Pampanggényo.

Karamihan sa mga Kapampángan ay multilingguwal at marunong ng wikang Tagálog, Filipíno, at Inglés bagaman nananatiling monolingguwal ang ilan sa pinakamatatandang miyembro ng komunidad at iyong mga naninirahan sa mala­layong barangay.

1. Pangalan ng Wika Kapampángan
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Pampanggo, Pampangueño
3. Pangkat na gumagamit ng wika Kapampangan
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Central Luzon
6. Mga kilalang wikain (dialects) Wala
7. Populasyon 2,497,577 (NSO 2010 R-III)
8. Lokasyon Pampanga; Capas, Bamban, at Lungsod Tarlac sa Tarlac; Hermosa, Dinalupihan, at Abucay sa Bataan; Cabiao, Nueva Ecija; Gatbuca, at Calumpit sa Bulacan
9. Sistema ng Pagsulat Titik/Alpabetong Romano Katutubong paraan ng pagsulat
10. Iba pang talâ Wala

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon