Kinamayú

Kinamayú ang tawag sa wika ng mga Kamayú na naninirahan sa lalawigan ng Surigao del Sur, partiku­lar sa mga bayan ng Barobo, Bislig, Hinatuan, Lianga, Lingig, Marihatag, at Tagbina. May mangilan-ngilan ding nagsasalita nitó sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, at sa bayan ng Bos­ton, Davao Oriental.

Tanging Kinamayú lámang ang wikang ginagamit ng grupo sa loob ng kanilang komunidad. Bagaman ginagamit ang Filipíno at Inglés sa paaralan, sinasalita lámang ang mga wikang ito kapag itinuturo ang mga asignaturang Filipíno at Inglés dahil Kinamayú pa rin ang midyum na ginagamit ng mga guro sa pagtuturò.

Bukod sa kanilang katutubong wika, marunong din ang mga Kinamayú ng Surigawnón at Sebwáno na kanila namang natutuhan sa labas ng komunidad.

1. Pangalan ng Wika Kinamayú
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Kamayú
3. Pangkat na gumagamit ng wika Kamayú
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Mansakan
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 7,565 tagapagsalita (Morphophonemic Variation among Kinamayo Dialects: A Case Study, Cajetas-Saranza, Rennie, PNU Mindanao, 2014)
8. Lokasyon Barobo, Bislig, Hinatuan, Lianga, Lingig, Marihatag, San Agustin, at Tagbina sa Surigao del Sur; ilang bahagi ng Agusan del Norte, Agusan del Sur, at Davao Oriental
9. Sistema ng Pagsulat Romanong Titik
10. Iba pang talâ Wala

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon