Kuyunón

Kuyunón ang tawag sa wika ng mga Kuyunón na naninira­han sa mga isla ng Cuyo sa Palawan, partikular sa mga bayan ng Agutaya, Araceli, Brooke’s Point, Busuanga, Culion, Cuyo, Dumaran, Linapacan, Magsaysay, Puerto Princesa, Roxas, at San Vicente. Tinatawag rin siláng Kuyunín ng ibang grupo sa Palawan tulad ng mga Tagálog at Bisayà.

Unang natututuhan ng mga batàng Kuyunón ang kanilang katutubong wika. Dahil napaliligiran ng ibang grupo tulad ng mga Sebwáno, Ilónggo, Masbatényo, Agutaynë́n, at Tagálog, hindi maiwasang matutuhan nilá ang wika ng alinman sa mga grupong ito kung kayâ karaniwan na lámang sa kanila ang maging multingguwal. Sa paaralan naman ay natututo at na­sasanay silá sa paggamit ng wikang Filipíno at Inglés.

1. Pangalan ng Wika Kuyunón
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Cuyunon
3. Pangkat na gumagamit ng wika Kuyunón
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Bisayan, West, Kuyan
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 249,513 (NSO 2010 R-IVB)
8. Lokasyon Agutaya, Cuyo, Dumaran, Linacapan, Magsaysay, Lungsod Puerto Princesa, at El Nido sa Palawan
9. Sistema ng Pagsulat Titik/Alpabetong Romano
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon