Magahát

Magahát ang tawag sa wika ng mga katutubong Magahát Bukid­nón, na kilalá rin sa tawag na Bukî. Sinasalita ito sa lalawigan ng Negros Oriental, partikular sa mga barangay ng Bongolanon, Cabatuanan, Linantayan, at Maglinao sa bayan ng Basay.

Bukod sa mga Bukî ay mayroon ring grupong Sebwáno sa lalawigan kung kayâ bukod sa Magahát, natututo rin ang mga katutubo ng wikang Sebwáno. Natututuhan rin nilá ang Filipíno at Inglés na ginagamit na mga wikang panturo sa paaralan.

1. Pangalan ng Wika Magahát
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Bukidnon Magahat
3. Pangkat na gumagamit ng wika Bukî o Magahat Bukidnon
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 10,000 (KWF 2015)
8. Lokasyon Barangay ng Bongalonan, Cabatuanan, Maglinao, at Linantayan sa bayan ng Basay sa lalawigan ng Negros Oriental
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon