Magindanáwon

Ang Magindanáwon ay isa sa mga wikang Danáw na kinabibilangan din ng mga wikang Iránun at Mëranáw. Sinasalita ito sa halos buong lalawigan ng Maguindanao, ga­yundin sa ilang bahagi ng Lungsod Cotabato, Timog Cota­bato, Lanao del Sur, at Sultan Kudarat, Zamboanga del Sur, at Zamboanga Sibugay.

Kasámang naninirahan ng mga Magindanáwon ang iba pang grupo tulad mga Sebwáno, Chabacano, at Tausúg sa kanilang lugar kung kayâ nakapagsasalita rin silá ng alinman sa wika ng mga grupong ito. Marunong din silá ng mga wi­kang Filipíno at Inglés na mga wikang panturo sa paaralan.

1. Pangalan ng Wika Magindanáwon
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Maguindanaon
3. Pangkat na gumagamit ng wika Magindanawon
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Danao
6. Mga kilalang wikain (dialects) Laya, Ilud, Biwangan, Sibugay, Tagakawayan
7. Populasyon 1,402,226 (NSO 2010 R-IX, R-XII, ARMM)
8. Lokasyon Maguindanao, Lanao del Sur, Sultan Kudarat, Zamboanga del Sur, Lungsod Cotabato, Hilagang Cotabato, Timog Cotabato
9. Sistema ng Pagsulat Titik/Alpabetong Romano
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon