Malaynón

Malaynón ang tawag sa wikang sinasalita ng mga katu­tubong Áti na naninirahan sa mga bayan ng Buruang, Nabas, at Malay, partikular sa barangay ng Cubay Sur, sa la­lawigan ng Aklan. Kilalá rin sa tawag na Áti Malaynón ang parehong grupo at wika.

Mataas ang pagtingin ng mga Malaynón sa kanilang wika. Sa katunayan, ipinagbabawal ng grupo ang paggamit ng ibang wika sa kanilang lugar. Sínumáng katutubong Áti na dumayo sa ibang lugar at natuto ng ibang wika ay pinagbabawalang gamítin ang wikang iyon sa pagbalik niya sa nayon. Gayun­din, ang sínumáng dayo sa kanilang lugar ay hinihikayat na matutuhan ang wikang Malaynón.

Sa kabila nitó, hindi maiwasang matutuhan nilá ang ibang wika tulad ng Hiligaynón, Aklánon, Sebwáno, Filipino, at Inglés dahil sa pakikisalamuha sa mga táong dumarating sa kanilang tanggapan at sa pagdalo sa mga aktibidad sa labas ng komunidad. Ang ibang matatanda na hindi nakalalabas ng komunidad ay nananatiling monolingguwal. Nananatili ring monolingguwal ang mga batà hanggang sa tumuntong silá sa paaralan at matuto ng wikang Filipíno at Inglés.

1. Pangalan ng Wika Malaynón
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Ati Malaynón
3. Pangkat na gumagamit ng wika Ati
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Bisayan, West
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon Hindi tiyak ang bilang ng nagsasalita 1,423 (PSA 2015 Brgy Cubay Sur, Malay Aklan)
8. Lokasyon Barangay Cubay Sur, Malay, Aklan. Sinasalita rin ito sa bayan Buruanga at Nabas, lalawigan ng Aklan
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon