Manóbo Saranggáni

Manóbo Saranggáni ang tawag sa wika ng grupong Manóbo Saranggáni na naninirahan sa Davao del Sur at Davao Oriental.  Pinakamalaki ang bílang ng grupo sa katimugang bahagi ng Davao del Sur, partikular sa mga bayan ng Jose Abad Santos at Don Marcelino.  May mangilan-ngilan ding nagsasalita nitó sa bayan ng Malita, Davao Occidental, at sa lalawigan ng Sarangani.  Isang kilaláng diyalekto nitó ang Governor Generoso Manóbo na sinasalita sa nasabing lugar (bayan ng Governor Generoso) sa lalawigan ng Davao Oriental.

1. Pangalan ng Wika Manóbo Saranggáni
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Sarangani
3. Pangkat na gumagamit ng wika Manóbo Saranggáni
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Manobo, South
6. Mga kilalang wikain (dialects) Governor Generoso
7. Populasyon Walang tiyak na bilang maaaring nakasama sa pangkalahatang bilang ng mga Manobo sa census ng NSO 2010
8. Lokasyon Bayan ng Jose Abad Santos at Don Marcelino sa Davao del Sur; bayan ng Governor Generoso sa Davao Oriental, at sa lalawigan ng Sarangani
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon