Mënuvú Úbo

Ang Mënuvú Úbo ay ang wika ng mga katutubong Mënuvú Úbo na naninirahan sa hilaga at kanlurang bahagi ng Bundok Apo, partikular sa mga bayan ng Baguio at Marilog sa Lungsod Davao; at sa Lungsod Kidapawan sa Hilagang Cotabato.

Mayroong dalawang varayti ang Mënuvú Úbo: ang isa ay sinasalita sa Lungsod Davao hábang ang isa naman ay sinasalita sa Lungsod Kidapawan.  Bukod sa mga varayti na ito, sinasalita rin ng grupo ang mga wikang Manóbo, Bagóbo Tagabáwa, Manóbo Áta, Manóbo Matigsálug, Hiligaynón, at Binisayáng Mindanáw na siyang rehiyonal na wika sa lugar.  Natututuhan na rin ng mga batang Mënuvú Úbo ang Filipíno, at Inglés na mga wikang panturo sa paaralan.

1. Pangalan ng Wika Mënuvú Úbo
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names)
3. Pangkat na gumagamit ng wika Mënuvú Úbo
4. Sigla ng Wika Di-ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Philippine, Manobo, Central, South, Obo
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 18,441 (NSO 2010 R-XI, R-XII)
8. Lokasyon Hilaga at kanlurang bahagi ng bundok Apo partikular sa distrito ng Baguio at Marilog sa lungsod ng Davao; at Kidapawan, Hilagang Cotabato
9. Sistema ng Pagsulat Titik/Alpabetong Romano
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon