Molbóg

 

Ang Molbóg ay ang wikang sinasalita ng grupong Molbóg sa mga bayan ng Balabac at Bataraza sa lalawigan ng Palawan. Mayroon ring mga nagsasalita ng wikang ito sa labas ng bansa, partikular sa Sabah, Malaysia.

Bukod sa kanilang katutubong wika, nakaiintindi at nakapagsasalita rin ang mga Molbóg ng wikang Filipíno, at Inglés na natututuhan nila mula sa paaralan at sa pakikisalamuha sa mga dayo sa kanilang lugar.

1. Pangalan ng Wika Molbóg
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Balabak, Molbog Palawan
3. Pangkat na gumagamit ng wika Molbóg
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Palawanic
6. Mga kilalang wikain (dialects) Balabac, Banggi
7. Populasyon 13,698 (NSO 2010 R-IVB) 473 pamilya sa Balabac
8. Lokasyon Bayan ng Balabac at Bataraza, lalawigan ng Palawan
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon