Onhán

Onhán ang tawag sa wika nga mga Looknon na naninirahan sa lalawigan ng Romblon, partikular sa bayan ng Alcantara, Buena Vista, Ferrol, Look, San Andres, San Jose, Santa Fe, at Santa Maria.

Bukod sa kanilang katutubong wika, karamihan sa mga Looknon ay nakapagsasalita rin ng mga wikang Aklánon at Kinaráy-a na wika ng karatig-grupo. Natutuhan rin nila, lalo na iyong mga nag-aaral, ang Filipíno, at Inglés.

1. Pangalan ng Wika Onhán
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Loocnon, Inonhan, Bisaya
3. Pangkat na gumagamit ng wika Loocnon, Bisaya
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Philippine, Bisayan
6. Mga kilalang wikain (dialects) Bulalakaw, Dispholnon, at Alcantaranon
7. Populasyon 81,665 (LEF 2018/2015 PSA census)
8. Lokasyon Alcantara, Ferrol, Looc, San Andres, San Jose, Santa Fe, Sta. Maria sa Romblon
9. Sistema ng Pagsulat Titik/Alpabetong Romano
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon