Pánnon

Pánnon ang tawag sa wika ng mga Agtâ Ilabin na naninirahan sa gitnang bahagi ng Cagayan, partikular sa mga bayan ng Amulung, Buguey, Gattaran, Gonzaga, Lallo, Peñablanca, Santa Ana, at Santa Teresita. Bagaman sa bayan ng Gattaran matatagpuan ang pinakamalaking bílang ng mga Agtâ Ilabin, sinasalita rin ito sa bayan ng Dingalan sa Isabela.

May siyam na diyalekto ang wikang Pánnon: Ali, Egaton, Elodan,Kuga, Magtenap, Napnon, Pánnon, Pebat, at Se-esi.  Sinasalita ang lahat ng diyalekto sa mga bayang nabanggit bagaman may mga diyalektong mas gamitín kaysa iba.  Halimbawa, pinakagamitin ang Pánnon Napnon, at Se-esi: batà man o matanda ay nakaiintindi at nakapagsasalita ng mga diyalektong ito.  Ang Elodan at Egaton naman ay mga diyalektong halos nakatatandang henerasyon na lámang ang gumagamit.

Bukod sa mga varayti ng wikang Pánnon, nakapagsasalita rin ng wika ng mga karatig-grupo na Ibanág, Itáwit, Ilokáno, at Bíkol ang mga Agtâ Ilabin.

1. Pangalan ng Wika Pánnon
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Agta Ilabin, Agta Central Cagayan
3. Pangkat na gumagamit ng wika Agta Ilabin
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon
6. Mga kilalang wikain (dialects) Pannon, Napnon, Se-esi, Kuga, Magtenap, Ali, Elodan, at Egaton
7. Populasyon 10,000+ (KWF 2015)
8. Lokasyon Gattaran, Sta. Teresita, Gonzaga, Lal-lo, Buguey, Sta. Anna, Amulung, at Peñablanca, lalawigan ng Cagayan
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon