Sáma

Sáma ang tawag sa wika ng mga katutubong Sáma na naninirahan sa lalawigan ng Sulu, Tawi-tawi, Basilan, Zamboanga del Norte, Palawan, at Davao del Norte. 

Mataas ang pagtingin ng mga Sáma sa kanilang katutubong wika. Sa katunayan, ito ang unang wikang natutuhan ng mga Sáma. Sunod niláng natututuhan ang ibang wikang ginagamit sa labas ng kanilang komunidad tulad ng Málay, Bahása Sug, Filipíno, at Inglés. 

Mga Varayti ng Wikang Sáma

Sáma Bangingì 

Sinasalita ang varayting ito sa mga bayan ng Isabela, Sumisip, at Tipo-tipo sa lalawigan ng Basilan at sa mga lalawigan ng Sulu at Zamboanga del Norte. Tinatawag ng mga tagalabas ang grupong ito sa mga pangalang Hilagang Sáma o Sináma, Sáma Balangingi, Baangingì, Bangingì Sáma, at Balangingi. May mga subdiyalekto ang Sáma Bangingì: ang Lutangan (Lutango), Sibuku, Sibugay (Batuan), Balangingi, Daongdung, at Kabingaan. 

Sáma Sentrál 

Ang Sáma Sentrál ay ang varayti na sinasalita ng mga Sáma Badyáw na matatagpuan sa lalawigan ng Sulu at Tawi-tawi. 

Sináma 

Ang Sináma ay ang varayti ng Sáma na sinasalita sa timog-silangang baybáyin ng distrito ng Babak at distrito ng Kaputian, partikular sa mga barangay ng Aumbay at Tagbay sa Sámal District; at mga barangay Anonang, Libertad, San Isidro, San Remegio, at Tagbaobo sa Davao del Norte. 

Siyámal 

Ang Siyámal ay ang varayting sinasalita mga katutubong Siyámal sa Zamboanga, Jolo, at Isla ng Sangbay. Pinakamalaki ang bilang ng mga nagsasalita nito sa Sangbay, isang pulo sa pagitan ng Jolo at Davao. May ilang gumagamit din nitó sa Barangay Riotuba, Bataraza, sa lalawigan ng Palawan. 

Sáma Pangutaran 

Ang varayting ito ay sinasalita sa kanlurang bahagi ng Sulu, sa isla ng Pangutaran, at sa Cagayan de Tawi-tawi.1. Pangalan ng Wika Sáma
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Sáma Bangingi/Balangingi, Sáma Pangutaran/ Sáma Laminusa, Sáma Sentral (Sáma Bajaw, Sáma Tawi-Tawi), Sináma, Siyámal.
3. Pangkat na gumagamit ng wika Sáma
4. Sigla ng Wika Ligtas
5. Klasipikasyon Greater Barito, Samalan
6. Mga kilalang wikain (dialects) Lutangan, Sibuco-Vitali,Sibuguey, Balangingi, Daongdung, Kabinga’an, Sama Deya, Sama Dilaut, Sama Siasi, Sama Laminusa, Sama Tabawan, Sibutu, Simunul, Bongao
7. Populasyon 164,580 (Basilan PPD 2015) 27,341 (Zamboanga City OCPDC 2015) (KWF-LE 2018) 439,681 (NSO 2010 Rehiyon IX, Rehiyon XI, ARMM, R-IVB)
8. Lokasyon Sulu, Tawi-Tawi, Basilan, Lungsod Zamboanga, Palawan
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon