Sambál

Sambál ang tawag sa wika ng grupong Sambál na matatagpuan sa kanlurang baybayin ng gitnang Luzon at bahagi ng gitnang kapatagan ng Luzon, at sa ilang bayan sa lalawigan ng Zambales. Ang wikang Sambál ay mas gamitín ng mga nakatatanda ng komunidad kaysa ng mga nakababatang henerasyon. Gayumpaman, natututuhan na ito ng kabataang Sambál dahil ginagamit na itong wikang panturo sa mga paaralan kasabay ng mga wikang Filipíno at Inglés.
1. Pangalan ng Wika Sambál
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Sambali, Sambal Tina
3. Pangkat na gumagamit ng wika Sambál
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Central Luzon, Sambalic
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 177,077 (NSO 2010 R-III)
8. Lokasyon Zambales, Pangasinan
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon