Sangirë

Sangirë ang tawag sa wika ng mga Sângil na naninirahan sa tatlong pangunahing bayan sa baybáying dagat ng Davao del Sur (Jose Abad Santos); hilagang-silangan ng Sarangani (Isla ng Balut); at sa mga baybayin ng Timog Cotabato. Kilalá rin ang mga Sángil sa mga pangalang Sangirë at Sánggil. Bukod sa sariling katutubong wika, marunong rin ng Sebwáno ang mga Sángil. Iyong mga nakatuntong sa paaralan ay nakauunawa at nakapagsasalita ng Filipíno at Inglés.
1. Pangalan ng Wika Sangirë
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Sangil, Sangir
3. Pangkat na gumagamit ng wika Sangil
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Sangiric
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 12,592 (NSO 2010 R-XI, R-XII)
8. Lokasyon Jose Abad Santos, at Saranggani (Isla Balut) sa Davao Occidental
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon