Sebwáno

Isa ang Sebwáno sa mga pangunahing wika ng Pilipinas. Sinasalita ito ng mga grupong Sebwáno at ng iba pang pangkating etniko sa isla ng Cebu, Negros Oriental, Bohol, Siquijor, Agusan, Bukidnon, Davao, Lanao del Norte, Surigao, Misamis Oriental, Leyte, Zamboanga del Sur, mga bahagi ng Masbate, at sa ilang bayan ng Cotabato. Kilalá rin ang wikang ito sa tawag na Sinugbuanong Binisaya, Sugbuhánon, Sugbuánon, Visayà, Bisayà, at Binisayâ.
1. Pangalan ng Wika Sebwáno
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Bisaya/Binisaya, Sugbuanon, Cebuano/Sebuano, Sinugbuanong Binisaya
3. Pangkat na gumagamit ng wika Sebwano
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Bisayan
6. Mga kilalang wikain (dialects) Katimugang Leyte Binisayâ, Binul-anong Binisayâ, Negrensing Binisayâ, Binisayáng Siquijor, Binisayáng Mindanaw, at Masbatenyong Binisayâ
7. Populasyon 11,404,132 (NSO 2010 buong Pilipinas)
8. Lokasyon Cebu, Negros Oriental, Bohol, Siquijor, ilang bahagi ng Masbate, kanlurang bahagi ng Leyte, Agusan, Bukidnon, Davao, Lanao del Norte, Surigao del Norte, Misamis Oriental, Zamboanga del Sur, at sa iba pang bayan ng Cotabato
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon