Surigawnón

Ang Surigawnón ay ang wikang sinasalita ng mga grupong Surigawnón sa mga lalawigan ng Surigao del Norte at Surigao del Sur; Isla ng Dinagat; at sa mga bayan ng Kitcharo at Jabonga sa lalawigan ng Agusan del Norte.  

Surigawnón at Sebwano ang lingua franca sa mga nabanggit na lugar kayâ naman bukod sa kanilang katutubong wika, nakaiintindi at nakapagsasalita rin ng wikang Sebwano ang mga Surigawnón. Marunong rin silá ng mga wikang Filipíno at Inglés, lalo na iyong mga nakatuntong sa paaralan.

1. Pangalan ng Wika Surigawnón
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Surigaonon, Sinurigao, Waya-waya
3. Pangkat na gumagamit ng wika Surigawnon
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Bisayan, South
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 273,696 (NSO 2010 R-XIII)
8. Lokasyon Lungsod Surigao ( Anao-aon, at San Isidro) Cantilan, Mainit, Guigaquit, Siargao sa Surigao del Sur
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon