Tadyáwan Mangyán

Tadyáwan Mangyán ang tawag sa wika ng grupo ng mga Tadyawan Mangyan na naninirahan sa mga bayan ng Gloria, Naujan, Pinamalayan, Pola, Socorro, at Victoria sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Tinatawag din ng grupo ang kanilang sarili na Balaban habang kilalá naman sila ng mga tagalabas sa tawag na Pula o Tadyanan.

Bukod sa kanilang katutubong wika, nakapagsasalita rin ang mga Tadyawan Mangyan ng wika ng mga karatig-grupo sa labas ng kanilang komunidad. Nakapagsasalita rin sila ng Filipino at Ingles na ginagamit na wikang panturo sa paaralan.

1. Pangalan ng Wika Tadyáwan Mangyán
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Balaban, Pula, Tadianan
3. Pangkat na gumagamit ng wika Tadyáwan Mangyán
4. Sigla ng Wika Nanganganib batay sa kumakaunting bilang ng katutubo
5. Klasipikasyon North Mangyan
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 4,280 (NSO 2010 R IV-B)
8. Lokasyon Naujan, Victoria, Socorro, Gloria, Pola, at Pinamalayan, Oriental Mindoro
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon