Tagabawá

Tagabawá ang tawag sa wika ng mga katutubong Bagóbo Tagabawá na naninirahan sa mga ligid ng Bundok Apo at sa mga gilid ng Ilog Lipadas, Ilog Matanao, Ilog Bulatukan, at Ilog Saguing sa Davao. Matatagpuan silá partikular sa mga barangay ng Toril, Marilog, Baguio, Calinan, at Tugbok sa Lungsod Davao; sa bayan ng Santa Cruz, Digos, Bansalan, at Sibulan sa Davao del Sur; at sa Lungsod Kidapawan, Cotabato.

Binisayâng Mindanáw ang rehiyonal na wika sa mga lugar na nabanggit kung kayâ bukod sa wikang Tagabawá ay marunong din nitó ang mga Bagóbo Tagabawá.

1. Pangalan ng Wika Tagabawá
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Tagabawá Bagobo, Tagabawá Manobo
3. Pangkat na gumagamit ng wika Tagabawá Bagobo
4. Sigla ng Wika Di-ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Manobo, South
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 33, 433 (NSO 2010 R-XI, R-XII)
8. Lokasyon Lungsod Davao; Santa Cruz, Dugos, Bansalan, Sibulan sa Davao del Sur; Lungsod Kidapawan, Cotabato
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon