Tagakawló

Ang Tagakawló ay ang wika ng mga katutubong Tagakawló na naninirahan sa Malungon at Alabel sa lalawigan ng Sarangani.

Tagakawló ang kadalasang unang wikang natututuhan ng mga katutubong Tagakawló bagaman may ilan na hindi na natuto nito dahil sa intermarriage o pakikipagkasal ng mga katutubo sa mga dayo o sa mga miyembro ng ibang pangkating etniko tulad ng Hiligaynón, Sebwáno, at Tagálog. Dahil dito, marami na sa mga Tagakawló ang nakapagsasalita rin ng wika ng mga nasabing grupo. Ang mga Tagakawló sa bayan ng Malungon, na kasámang naninirahan ng grupo ng mga Bláan, ay natuto na rin ng wikang Bláan.

1. Pangalan ng Wika Tagakawló
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Tagakaolo, Tagakaulo
3. Pangkat na gumagamit ng wika Tagakawló
4. Sigla ng Wika Di-ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Mansakan, Western
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 89,498 (NSO 2010 R-XI)
8. Lokasyon Malungon, at Alabel sa Sarangani; Lungsod Digos, Davao del Sur; Malita, at Santa Maria sa Davao Occidental; Columbio, Sultan Kudarat; Tampakan, South Cotabato
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon