Tagálog

Isa ang Tagálog sa mga pangunahing wika ng Pilipinas. Ito ang unang wika ng humigit-kumulang 22,000 Pilipino na naninirahan sa lalawigan ng Rizal, Bataan, Quezon, Laguna, Batangas, Zambales, Cavite, Bulacan, Nueva Ecija, Aurora, Camarines Norte, Marinduque, Mindoro, at Maynila.

Dahil sinasalita sa maraming lugar sa Pilipinas, umusbong na ang maraming diyalekto ng wikang Tagálog. Tinatawag ng mga Tagálog ang varayti ng wikang Tagálog na kanilang sinasalita ayon sa lugar na pinagmulan nito: Kabitényo para sa Tagálog mula sa Cavite, Bulakényo para sa Tagálog mula sa Bulacan, Batanggényo para sa Tagálog ng mga tubòng Batangas, atbp.

Noong 30 Disyembre 1937, ipinroklama ang wikang Tagálog bilang batayang wika ng Wikang Pambansa ng Pilipinas, na noong 1959 ay tinawag nang Pilipino sa ilalim ng Kautusang Pangkagawaran Blg. 7 ng Kagawaran ng Edukasyon. Sa kasalukuyan, ang wikang Tagálog ang pinakaubod ng wikang Filipino, bagaman ito ay patuloy na pinauunlad at nagtataglay na ng mga katangian ng mga katutubong wika ng Pilipinas.

1. Pangalan ng Wika Tagálog
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Wala
3. Pangkat na gumagamit ng wika Tagálog
4. Sigla ng Wika Ligtas
5. Klasipikasyon Austronesian, Malayo-Polynesian, mga wikang Meso-Pilipínas, mga wikang Gitnang Pilipínas, Tagálog
6. Mga kilalang wikain (dialects) Lubang, Manila, Marinduque, Bataan, Batangas, Bulacan, Puray, Tanay-Paete, Tayabas
7. Populasyon 22,512,089 (NSO 2010 Pilipinas)
8. Lokasyon Bulacan, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, Mindoro, Marinduque, Rizal, Palawan, Maynila, Zambales, Nueva Ecija, Aurora, at Camarines Norte
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon