Tagbanwá

Ang Tagbanwá ay ang wika ng mga katutubong Tagbanwá na naninirahan sa Barangay Bulalacao sa Coron, at sa mga bayan ng Culion at Busuanga sa lalawigan ng Palawan.

Bukod sa wikang Tagbanwá, nakapagsasalita rin ang mga katutubong Tagbanwá ng Bisayà, Sebwáno, Binaták, Kuyunón, at Kalamyánën—mga wika ng mga grupong nakasasalamuha nilá sa kanilang lugar. Ang pakikipamuhay na ito kasáma ng ibang pangkating etniko ang isa sa mga dahilan ng pagbaba ng bílang ng mga nagsasalita ng Tagbanwá, kasáma na ang intermarriage; mababang pagtingin sa sariling katutubong wika; at pag-iral ng mas maipluwensiyang wika sa lugar.

Mga Varayti ng Wikang Tagbanwá

Tagbanwá Aborlan

Ang varayting ito ay sinasalita ng mga katutubong Tagbanwá sa Sitio Daan, Barangay Aporawan, Barangay Barake, Barangay Sagpangan, Barangay Bubusawen, at Barangay Isaub sa bayan ng Aborlan, Palawan. May mangilan-ngilan ding nagsasalita nito sa Sitio Labtay at Barangay Napsan sa Lungsod Puerto Princesa.

Tagbanwá Kalamyan

Ito ang varayti ng Tagbanwá na sinasalita sa lalawigan ng Palawan partikular sa Barangay Bulalacao, bayan ng Coron at sa ilang bahagi ng bayan ng Culion at Busuanga.

Tagbanwá Nárra

Sinasalita ang varayting ito sa Sitio Buong, Barangay Dumangueña, Narra, Palawan.

Tagbanwá Sentrál

Ang varayting ito ay sinasalita ng mga katutubong Tagbanwá sa mga barangay ng Manalo, Maruyugon, Lukbuan, at Langogan sa Lungsod Puerto Princesa; at sa bayan ng Aborlan at Quezon sa lalawigan ng Palawan.

1. Pangalan ng Wika Tagbanwá
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Wala
3. Pangkat na gumagamit ng wika Tagbanwá
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Austronesian, Malayo-Polynesian, mga wikang Meso-Pilipinas, mga wikang Paláwan, mga wikang Timog Paláwan, Tagbanwá
6. Mga kilalang wikain (dialects) Aborlan, Apurawnon, Narra, Sentral, Kalamyan
7. Populasyon 1. Populasyon 28,880 (NSO 2010 R-IV-B)
8. Lokasyon Bayan ng Coron, Culion, Busuanga, Linacapan, Aborlan, Narra, Quezon, Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan
9. Sistema ng Pagsulat Katutubong paraan ng Pagsulat Titik/Alpabetong Romano
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon