Tíbolí

Ang Tíbolí ay ang wika ng grupong Tíbolí na naninirahan sa mga bayan ng T’boli, Surallah, Polomolok, Tupi, Tantangan, Norala, Banga, at sa Lawa ng Sebu sa lalawigan ng Timog Cotabato; sa bayan ng Bagumbayan sa lalawigan ng Sultan Kudarat; at sa baybáyin ng mga bayan ng Maitum, Kiamba, at Maasim sa lalawigan ng Sarangani.

Bukod sa pangalang Tíbolí, kilalá rin ang grupo sa mga tagalabas sa tawag na Tíbolí Taomohin at Tagabili. Tabali naman kung tawagin silá ng katabing etnikong grupo na mga Bláan.

May limang porsiyento na lámang ng populasyon ng mga Tíbolí ang nananatiling monolinggguwal, at ito ay iyong mga naninirahan sa mga liblib na lugar sa kabundukan sa gilid ng Lawa ng Sebu. Bukod kasi sa Hiligaynón na lingua franca sa kanilang lugar, hindi maiwasang matutuhan ng mga Tíbolí ang wika ng mga nakapalibot na grupong etnolingguwistiko tulad ng mga Tasaday, Manobo Alit, Mënuvú Úbo, Bláan, Ilónggo, at Bisayà. Natututuhan na rin ng kabataan ang Filipíno at Inglés na mga wikang panturo, kasabay ng wikangTíbolí, sa mga paaralan.

1. Pangalan ng Wika Tíbolí
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) T’boli
3. Pangkat na gumagamit ng wika Tíbolí
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Bilic, Tboli-Blaan
6. Mga kilalang wikain (dialects) Central Tiboli, Western Tiboli, Southern Tiboli
7. Populasyon 142,914 (NSO 2010 R-XII)
8. Lokasyon Mga bayan ng T'boli, Surallah, Polomolok, Tupi, Lake Sebu, Tantangan, Norala, at Banga, lalawigan ng Timog Cotabato; Bagumbayan, Sultan Kudarat; baybaying bayan ng Maitum, Kiamba, at Maasim sa lalawigan ng Sarangani
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon