Waráy

Isa ang Waráy sa mga pangunahing wika ng Pilipinas. Sinasalita ito ng mga Waráy sa silangan, hilaga, at kanlurang Samar, gayundin sa bayan ng Biliran sa kahilagaang Leyte at sa silangang bahagi ng Leyte. Sa mga lugar na ito matatagpuan ang pinakamalaking bílang ng mga Waráy bagaman marami sa kanila ang dumayo at naninirahan na sa iba’t ibang panig ng bansa.  

Mayroong dalawang grupo ng mga Waráy: ang mga Samarényo mula sa Samar at ang mga Leytényo mula sa Leyte. Bisayà ang pangkalahatang tawag sa kanila at sa iba pang grupo sa Kabisayaan tulad ng mga Sebwáno at Ilónggo, bagaman kilalá rin silá sa tawag na Waráy-Waráy at Samár-Léyte.

Waráy ang unang wikang natutuhan ng mga batàng Waráy hanggang sa tumuntong silá sa paaralan at matuto ng mga wikang Filipíno at Inglés.

1. Pangalan ng Wika Waráy
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Winaray, Waray-Waray, Samar-Leyte
3. Pangkat na gumagamit ng wika Waráy
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Bisayan, Central, Warayan
6. Mga kilalang wikain (dialects) Hilagang Samar, Catbalogan, Tacloban, Abuyog Leyte, Culaba, Biliran, Silangang Samar
7. Populasyon 3,660,645 (NSO 2010 Pilipinas)
8. Lokasyon Silangan, Hilaga, at Kanlurang Samar, Biliran, at Silangang Leyte
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon