Yákan

Ang Yákan ay ang wika ng mga katutubong Yákan na naninirahan sa mga bayan ng Lamitan, Tuburan, Tipo-tipo, Sumisip, at Isabela sa lalawigan ng Basilan; sa Sulu; sa Isla ng Siakol, Lungsod Zamboanga; at sa ilang bahagi ng Zamboanga del Sur. Bukod sa kanilang katutubong wika, nakaiintindi at nakapagsasalita rin ang mga Yákan ng wikang Bahása Sug at Chabacano. Natututuhan naman nilá ang Filipíno at Inglés na mga wikang panturo sa paaralan. 
1. Pangalan ng Wika Yákan
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Bahasa Yakan, Iyakan
3. Pangkat na gumagamit ng wika Yákan
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Barito, Samalan
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 35,742 Lungsod ng Zamboanga (KWF LEF 2018); 194,609 (NSO 2010 ARMM, R-IX)
8. Lokasyon Lamitan, Basilan, Sumagdang, Lungsod Isabela, Lungsod Zamboanga, Isla ng Sakol, (ARMM, R-IX)
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon