Tawbuwid Mangyán

Ang Tawbuwid Mangyán ay ang wika ng grupong Mangyan na naninirahan sa ilang sityo sa baybayin ng Sablayan at Calintaan sa lalawigan ng Occidental Mindoro; at sa mga bayan ng Pinamalayan at Gloria sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Kilala sa iba’t ibang katawagan ang grupong ito ng mga Mangyan: Tawbuwid Mangyán kung tawagin ng grupo ang kanilang sarili; Batangan naman kung tawagin sila ng ibang grupong Mangyan; at Bukid, Bu-id, at Buhil naman kung tawagin sila ng mga tagalabas. 

Mayroong dalawang grupo ng mga Tawbuwid Mangyán: ang mga Bayanan at Saragan. Tinatawag din sa mga pangalang ito ang mga varayti ng Tawbuwid Mangyán na sinasalita ng bawat grupo. 

 

Bagaman Tawbuwid Mangyán ang unang wikang natututuhan ng grupo, marami na rin sa kanila ang marunong ng Filipíno at Ingles dahil sa edukasyon at eksposyur sa midya,* 

 

*datos mula sa isinagawang dokumentasyon ng KWF noong 2018

1. Pangalan ng Wika Tawbuwid Mangyán
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Batangan, Bukid, Bu-id, Buhil
3. Pangkat na gumagamit ng wika Tawbuwid Mangyán
4. Sigla ng Wika Tiyak na nanganganib (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, South Mangyan
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 6,810 (KWF LEF 2018, Occidental Mindoro) 1,130 (KWF LEF 2018, Oriental Mindoro)
8. Lokasyon Calintaan at Sablayan, Occ. Mindoro; Socorro, Pinamalayan at Gloria, Oriental Mindoro
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon