Balangáw

Ang Balangáw ay ang wika ng mga katutubong Balangáw na naninirahan sa siyam na barangay ng bayan ng Natonin, Mountain Province. Tinatawag rin ang wikang ito na Binalangáw o Finalangáw, hábang kilalá rin ang grupo sa tawag na Inatónin o Ifalangáw. 

Balangáw ang unang wikang natututuhan ng mga batang Balangáw, at bagaman may pagkakaiba sa paraan ng pagbigkas ng mga katutubong naninirahan sa kanlurang bahagi at gitnang bahagi ng Natonin, iisa lámang ang wikang Balangáw na ginagamit ng grupo. Bukod dito, gumagamit din silá ng wikang Ilokáno na lingua franca sa rehiyon. Natututo rin ang mga batà ng Filipíno at Inglés na ginagamit na mga wikang panturo sa paaralan.

1. Pangalan ng Wika Balangáw
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Balangao, Farangao
3. Pangkat na gumagamit ng wika Balangáw
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Northern Luzon, Meso Cordilleran, South Central Cordilleran, Central Cordilleran, Nuclear
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 15,681 (NSO 2010 CAR)
8. Lokasyon bayan ng Natonin, Mountain Province
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon