Bíkol

Ang Bíkol ay ang wikang sinasalita ng mga Bíkoláno sa rehiyon ng Bíkol, partikular sa lalawigan ng Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, at Sorsogon. Ito ang opisyal na wika ng buong rehiyon. 

Bukod sa wikang Bíkol, mayroon ring ibang wikang sinasalita ang iba pang grupo sa rehiyon. Sa Camarines Norte ay ginagamit ang wikang Tagálog at Manidé. Sa Camarines Sur naman, na mayroong iba’t ibang grupong Agta, ay sinasalita ang Agtâ Isaróg, Agtâ Irigá, Agtâ Irayá, at Rinkonáda. Mabilis ring natututuhan ng mga Bíkoláno ang wikang Filipíno at Inglés na ginagamit na mga wikang panturo sa paaralan. 

 

Mga Varayti ng Wikang Bíkol

Bíkol Catanduanes 

Ang Bíkol Catanduanes ay varayti ng Bíkol na may halong Bisayà. Sinasalita ito sa bayan ng Panganiban, Viga, Bagamanoc, Pandan, Payo, at Caramoran sa Catanduanes. Tinatawag ang mga nagsasalita nitó ayon sa lugar na kanilang pinagmulan, tulad ng Payonhón para sa mga taga-Payo, Panganibánon para sa mga taga-Panganiban, atbp. 

 

Bíkol Miraya 

Sinasalita ang varayting ito sa mga bayan ng Libon, Polangui, Oas, Ligao, Pio Duran, Jovellar Guinobatan, Camalig, at Daraga sa Albay; at sa bayan ng Pilar at Donsol sa Sorsogon. Ang mga nagsasalita nitó ay tinatawag ayon sa lugar na kanilang pinagmulan, tulad ng Kamaligényo para sa mga taga-Camalig, Daragényo para sa mga mula sa Daraga, atbp. 

 

Bíkol Sorsogon 

Ang Bíkol Sorsogón ay varayti ng Bíkol na may halong Waráy. Sinasalita ang varayting ito sa lalawigan ng Sorsogon at tinatawag rin ang mga nagsasalita nitó ayon sa lugar na kanilang pinagmulan, tulad ng Gubatnón para sa mga mula sa Gubat, Irosín-Bíkol sa mga taga-Irosin, atbp.

1. Pangalan ng Wika Bíkol
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Bikol Naga, Bikol Legaspi
3. Pangkat na gumagamit ng wika Bikolano
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Bikol
6. Mga kilalang wikain (dialects) Catanduanes, Miraya, Sorsogon
7. Populasyon 6,299,283 sa Pilipinas (NSO 2010)
8. Lokasyon Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Sorsogon
9. Sistema ng Pagsulat Titik/Alpabetong Romano
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon