Binúkid

Ang Binúkid ay ang wika ng mga katutubong Bukidnón sa bayan ng Manolo Fortich, Valencia, at Malaybalay sa lalawigan ng Bukidnón. 

Maliban sa mga katutubong Bukidnón, matatagpuan rin sa lalawigan ang ibang grupo tulad ng mga Tinalaándig, Higaúnon, Ilokáno, Ilónggo, at Sebwáno. Sa mga grupong ito, Sebwáno ang naging maimpluwensiya kung kayâ bukod sa Binúkid, marunong rin ng wikang Bisayà ang mga Bukidnón. Ang kabataan naman, partikular iyong mga nakapag-aaral, ay natututo ng wikang Filipíno at Inglés na mga wikang panturo sa paaralan.

1. Pangalan ng Wika Binúkid
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names)
3. Pangkat na gumagamit ng wika Bukidnon
4. Sigla ng Wika Di-ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Manobo, North
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 91,044 (NSO 2010 R-X)
8. Lokasyon mga bayan ng Manolo Fortich, Valencia, at Malaybalay, Bukidnon
9. Sistema ng Pagsulat Latin-based/Alpabeto
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon