Finontók

Ang Finontók ay ang wika ng grupong Ifontók na naninirahan sa bayan ng Bontoc, Mountain Province, partikular sa mga barangay ng Dalican, Guina-ang, Mainit, Maligcong, Samoki, Tocucan, at Talubin

 

Sa Bontoc, kapansin-pansin na ang mga katutubong Ifontók ay nakatirá sa mas mataas na bahagi ng bayan at tíla nakahiwalay sa modernong komunidad na binuo ng mga Amerikano noon. Isa ito sa mga posibleng dahilan kung bakit napanatili ng mga Ifontók ang kanilang wika at sa kasalukuyan ay mas ginagamit pa rin kaysa sa wikang Ilokáno na lingua franca sa rehiyon.  Sa katunayan, sinasalita ng mga Ifontók ang wikang Ilokáno sa tono o puntong Finontók.

 

Tulad rin ng maraming grupo, edukasyon, eksposyur sa midya, at pakikisalamuha sa ibang pangkating etniko at mga dayo ang nagdala ng impluwensiya ng ibang wika tulad ng Filipíno at Inglés sa komunidad ng mga Ifontók.

1. Pangalan ng Wika Finontók
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Bontók
3. Pangkat na gumagamit ng wika Ifontók
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Northern Luzon, Meso Cordilleran, South Central Cordilleran, Central Cordilleran, Nuclear Cordilleran, Bontok-Kankanay, Bontok
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 51,330 (NSO 2010 CAR)
8. Lokasyon Bgy. Samoki,Tocucan, Talubin, Guina-ang, Dalican, Maligcong, at Mainit, Bontok, Mountain Province
9. Sistema ng Pagsulat Titik/Alpabetong Romano
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon