Iránun

Ang Iránun ay ang wika ng grupong Iránun na naninirahan sa lalawigan ng Maguindanao, Hilagang Cotabato, Timog Cotabato, Sultan Kudarat, Zamboanga del Sur, at Bukidnon. May mga Iránun din na matatagpuan sa mga baybáyin ng Look ng Illana na bahagi ng Dagat Celebes. 

Ang Iránun ay bahagi ng subfamily ng wikang Danáw na binubuo ng Mëranaw at Magindanáwon. Liban sa Pilipinas, sinasalita rin ang wikang ito sa halos lahat ng bahagi ng Kota Belud at sa ilang lugar sa Lahad Datu sa Sabah, Malaysia. 

Bukod sa Iránun, nakapagsasalita rin ang mga katutubong Iránun ng Chabacano, Mëranáw, Málay, Filipíno, at Inglés.

1. Pangalan ng Wika Iránun
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Iranon, Ilanun, Illanun
3. Pangkat na gumagamit ng wika Iránun
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Danao, Maranao-Iranun
6. Mga kilalang wikain (dialects) Iranon, Ilanun, Illanon
7. Populasyon 243, 431 (NSO 2010 R-IX, X, XII, ARMM)
8. Lokasyon Maguindanao, Hilagang Cotabato, Timog Timog Cotabato, Sultan Kudarat, Bukidnon, at Zamboanga del Sur.
9. Sistema ng Pagsulat Titik/Alpabetong Romano
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon