Kalamyanën

Ang Kalamyánën ay ang wika ng grupong Kalamyánën na naninirahan sa bayan ng Busuanga, Linapacan, Culion, at Coron—mga pulông bumubuo sa Isla ng Calamian, Palawan. 

Bukod sa kanilang katutubong wika, marunong din ang mga Kalamyánën ng wikang Tagálog na lingua franca sa kanilang lugar. Natututo rin silá ng Filipíno at Inglés na natututuhan nilá mula sa eskuwelahan at sa eksposyur sa midya.

1. Pangalan ng Wika Kalamyanën
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names)
3. Pangkat na gumagamit ng wika Kalamyanën
4. Sigla ng Wika Di-ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Austronesian, Malayo-Polynesian, mga wikang Meso-Pilipínas, mga wikang Hilagang Paláwan, Kalamyánën
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 4,118 (NSO 2010 R-IVB)
8. Lokasyon Busuanga, Linapacan, Culion, at Coron sa lalawigan ng Palawan
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon