Mandayá

Ang Mandayá ay ang wika ng grupong Mandayá na naninirahan sa mga bayan ng Boston, Baganga, Manay, Mati, Governor Generoso, Banay-banay, Caraga, Cateel, at Monkayo sa lalawigan ng Davao Oriental; New Bataan, Davao del Norte; at Tago, Surigao del Sur. 

 

Binisayâng Mindanáw ang rehiyonal na wika sa Davao Oriental. Kayâ naman ang mga varayti ng wikang Mandayá na Mandayá Karága at Mandayá Katiiláno ay kapuwa pinaghalong Mandayá at Binisayâng Mindanáw. Bukod sa mga ito, natututuhan din ng mga Mandayá ang Filipíno at Inglés, lalo na iyong mga nása paaralan at iyong mga nakatirá sa sentro.

 

Mga Varayti Wikang Mandayá

 

Mandayá Katiiláno 

Sinasalita ang varayting itó sa bayan ng Cateel, Davao Oriental. 

 

Mandayá Karága 

Ito ang varayti ng wikang Mandayá na sinasalita ng humigit-kumulang 75% ng populasyon ng bayan ng Caraga, Davao Oriental.

1. Pangalan ng Wika Mandayá
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Davawenyo
3. Pangkat na gumagamit ng wika Mandayá
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Mansakan, Eastern
6. Mga kilalang wikain (dialects) Mandayá Karága, Mandayá Katiiláno
7. Populasyon 298,605 (NSO 2010 R-XI, R-XIII)
8. Lokasyon Boston, Baganga, Manay, Mati, Gov. Generoso, Banay-banay, Caraga, Cateel, at Monkayo sa lalawigan ng Davao Oriental; New Bataan, Davao del Norte; at Tago, Surigao del Sur
9. Sistema ng Pagsulat Titik/Alpabetong Romano
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon