Manóbo Agúsan

Manóbo Agúsan ang tawag sa wika ng mga katutubong Manóbo Agúsan na naninirahan sa mga lalawigan ng Agusan del Sur, Agusan del Norte, at Surigao del Sur, gayundin sa ilang bahagi ng lalawigan ng Bukidnon at Davao del Norte. 

 

Bukod sa kanilang katutubong wika, nakapagsasalita at nakaiintindi rin ang mga Manóbo Agúsan ng Binisayâng Mindanáw, Filipíno, at Inglés. Natututuhan nilá ang Binisayâng Mindanáw mula sa mga Bisayàng kanilang nakakasalamuha samantalang ang Filipíno at Inglés naman ay natututuhan nilá sa eskuwelahan.

1. Pangalan ng Wika Manóbo Agúsan
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Agúsan Manóbo
3. Pangkat na gumagamit ng wika Manóbo Agúsan
4. Sigla ng Wika Ligtas
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Manobo, Central, East
6. Mga kilalang wikain (dialects) Raha Kabunsuwán
7. Populasyon Walang tiyak na bilang maaaring nakasama sa pangkalahatang bilang ng mga Manobo sa census ng NSO 2010
8. Lokasyon Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur
9. Sistema ng Pagsulat
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon