Masbatényo

Ang Masbatényo ay ang wikang sinasalita ng mga Masbatényo at iba pang grupo sa halos buong lalawigan ng Masbate maliban sa mga bayan sa timog-kanlurang bahagi ng lalawigan na isang varayti ng Sebwáno ang sinasalita, ang Masbatényong Binisayâ.

Dahil binubuo ng tatlong isla ang lalawigan ng Masbateꟷang Burias, Masbate, at Ticaoꟷumusbong ang tatlong varayti ng wikang Masbatényo na sinasalita sa bawat pulo.  Bukod sa mga varayting ito, sinasalita rin sa lalawigan ang Bíkol, Waráy, Hiligaynón, Filipíno, at Inglés.

1. Pangalan ng Wika Masbatényo
2. Iba pang tawag sa wika (alternate names) Minasbate, Masbateño
3. Pangkat na gumagamit ng wika Masbatényo
4. Sigla ng Wika Ligtas (KWF Res 18-33, s. 2018)
5. Klasipikasyon Greater Central Philippine, Central Philippine, Bisayan, Central, Perpheral
6. Mga kilalang wikain (dialects)
7. Populasyon 892,393 (PSA 2015 Masbate) LEF 2018 552,603 (NSO 2010 R-V)
8. Lokasyon Masbate
9. Sistema ng Pagsulat Titik/Alpabetong Romano
10. Iba pang talâ

Mga Pag-aaral ng KWF

KWF Repositoryo ng mga Wika at Kultura ng Pilipinas 2021

Para sa mga komento at suhestiyon, maaaring mag-email sa kwf.repositoryo@gmail.com

KINAKAILANGANG MAGPA-REGISTER

Upang maakses ang tampok na ito ng website, kinakailangang magrehistro upang magkaroon ng akawnt. 

May restriksiyon